Privacy Contact

Hoe gaan we om met je persoonsgegevens? Dat is heel simpel: dat staat beschreven in deze Italiaanse wet: Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/03 - Codice sulla Privacy (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2003, Serie generale n. 174, Supplemento ordinario n. 123/L). Hierna volgen een heleboel moeilijke begrippen, lees alle voorwaarden door, lekker ingewikkeld. Maar ze hebben allemaal als doel dat wij absoluut veilig met uw persoonlijke gegevens omgaan. En dat doen we natuurlijk.

1. De wet regelt de omgang met de persoonsgegevens en stelt daartoe een aantal verplichtingen in. Dat betekent eigenlijk dat we absoluut vertrouwelijk om moeten gaan met uw persoonsgegevens.

2. De wet verbiedt ons uw persoonlijke gegevens (of we die nu opslaan op computers, in een database, of gewoon in een schrift noteren) door te geven aan anderen, enwe mogen uw gegevens ook niet commercieel verkopen. Dat doen we natuurlijk niet, we zijn veel te blij dat u onze website bezoekt en wellicht gezellig bij ons langskomt op de camping! Dus alle bonnetjes, formulieren, electronisch of op papier, die bewaren we goed en die krijgt niemand te zien die dat niet te zien mag krijgen. Dat geldt trouwens voor al onze medewerkers, die mogen ook niets daarvan kopieren, aanpassen, raadplegen, registreren, selecteren, delen van gebruiken enzovoort. Bijna een te lange lijst om op te noemen, maar het staat allemaal in de wet, en daar houden we ons aan. We passen goed op uw gegevens, en zullen ze niet misbruiken.

3. Waar worden uw persoonsgegevens bij ons gebruikt?
- in de overeenkomsten van de diensten en producten die we u leveren, materieel en immaterieel;
- in ons commercieel contact met u, dus bijvoorbeeld een mailtje, een nieuwsbrief, etcetera..
De gegevens die u ons voor de overeenkomst verschaft, zijn wij verplicht correct en volledig te hebben voor de Italiaanse wet.

4. In geval u ons uw gegevens weigert te geven, kunnen wij u dus ook de services niet bieden, zoals vernoemd onder punt 3.

5. Alle gegevens die wij u vragen, zijn verplicht. U kunt er van uit gaan dat wij gevoelige informatie ook als zodanig zullen behandelen, bijvoorbeeld ten aanzien van gegevens omtrent gezondheid, lidmaatschap van een vakbond, religieuze overtuiging. Indien nodig, vragen wij u schriftelijk om een verklaring van uw bekendheid met onze omgang met uw privacy.

6. Uw gegevens worden in principe vastgelegd met electronische apparatuur, en opgeslagen op electronische hulpapparatuur en/of papier. Uitsluitend door hiertoe bevoegd personeel met inachtneming van de minimaal vereiste veiligheidsvoorschriften ten aanzien van de eerder genoemde wet op de privacy.

7. De verzamelde gegevens op internet: ons bedrijf gebruikt op de eigen website technologie voor het traceren en identificeren van uw IP adres, en van zogenaamde Cookies, om de hoeveelheid bezoek op onze website te kunnen controleren:
a) indirizzi IP: alle IP adressen van de bezoekers van de website worden vastgelegd. De verzamelde gegevens worden gebruikt voor de technische-administratieve uitvoering van ons bedrijf, de diagnose van eventuele technische problemen en het voorkomen van verstoringen en misbruik van onze website.
b) Cookies: ons bedrijf mag de 'Cookie' techniek gebruiken om de kwaliteit van de service te verbeteren, waarbij een Cookie verbonden wordt aan iedere individuele bezoeker van de website. De Cookies worden ook gebruikt om de kwaliteit van onze dienstverlening te controleren, de waarde van onze bezoekers vast te stellen en om uw profiel te bepalen wanneer u gebruik maakt van de website. Op deze wijze stellen wij ook de eventuele kortingen en speciale aanbiedingen vast die aan uw accoutn gekoppeld kunnen zijn. De gebruikers van de website kunnen in hun eigen browser de functionaliteit van de Cookies uitschakelen of begrenzen, maar dan kan dit leiden tot minder tot slecht functioneren van de website.

Voor meer informatie over het gebruik van Cookies: Direttiva 2009/136/CE Voor diepgaande informatie over Google Adwords en Remarketing: Norme per la pubblicitĂ  di Google.

8. Gebruik en verspreiding van gegevens: de van u verzamelde gegevens worden gebruikt in onze communicatie die voortvloeit uit een overeenkomst met ons bedrijf, de afronding daarvan, om eventueel gebruik van referenties te bevestigen, voor onze eigen commerciele activiteiten en de promotie van de services va n ons bedrijf. ;Daarnaast kunnen ze worden gedeeld met: - personeel van de studio en/of het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het onderhoud van de diensten die door u gebruikt worden;het personeel is duidelijk geinstrueerd ten aanzien van het gebruik van uw gegevens, de veiligheid ervan en het recht op uw privacy. - De Financiele Administratie, onderdelen van de Polizia Tributaria, de Guardia di Finanza, de Arbeidsinspectie, en in het algemeen alle daartoe volgens de wet gerechtigde (delen van) organisaties die belast zijn met controle van en toezicht op de correcte uitvoering van de wetten waaraan wij onderworpen zijn. - Associazione di Categoria en de C.A.A.F.

9. Het gebruik van uw gegevens vereist vermelding van degene die naar eer en geweten verantwoordelijkheid neemt voor een zorgvuldig gebruik:
Hieruit volgt:
- De eigenaar en verantwoordelijke van de gegevens is: met domicilie in - - , : -
- De uitvoerenden van de databewerking:: zijn werknemers en/of medewerkers van .

10. De gegevens worden behandeld:
- op papier of elektronisch op welke wijze dan ook;
- door geautoriseerde medewerkers, die constant geidentificeerd kunnen worden, goed geinstrueerd zijn en op de hoogte zijn gesteld van de van toepassing zijnde wet op de privacy;
- met de taak de gegevens actueel te houden, de obsolete gegevens te verwijderen;
- met de opdracht er voor te zorgen dat er voldoende maatregelen worden genomen om misbruik van uw gegevens te voorkomen door derden of door niet geautoriseerde personen.

11. Voor een volledige dekking van de omgang met de persoonsgegevens verwijzen we u naar, art. 7, 8, 9 del T.U. dat volledig uw recht als gebruiker omschrijft; l'art. 7 Codice Privacy (Recht op toegang tot uw gegevens en overige rechten):

Voor het overzicht en aanvraag om inzicht in uw gegevens, dient u schriftelijk contact op te nemen met: met domicilie in , : - .